Hiển thị một kết quả duy nhất

0,8kg-1,2kg:
1,2kg-1,6kg:
1,6kg-1,9kg:

0,8kg-1,2kg:
1,2kg-1,6kg:
1,6kg-1,9kg:
   

0,8kg-1,2kg:
1,2kg-1,6kg:
1,6kg-1,9kg:
 

0,8kg-1,2kg:
1,2kg-1,6kg:
1,6kg-1,9kg:
 

0,8kg-1,2kg:
1,2kg-1,6kg:
1,6kg-1,9kg:

0,8kg-1,2kg:
1,2kg-1,6kg:
1,6kg-1,9kg: