Tài khoản thanh toán: Nguyễn Văn Hải.

Địa chỉ: Xuân Tân, Xuân Bái, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Vietcombank: 0781000421317 – Chi nhánh TP Thanh Hóa

Viettinbank: 711a02423624 – Chi nhánh Bỉm Sơn

Sacombank: 030024849666 – Chi nhánh TP Thanh Hóa

BIDVbank: 22210000029464 – Chi nhánh Thanh Xuân, HN

Agribank: 3501205099031 – TP Thanh Hóa